newbaner2

اخبار

ضرورت استفاده از فناوری یکپارچه سازی خاص سایت در توسعه خطوط سلولی

توسعه خط سلولی گامی مهم در صنعت بیوداروسازی است.دستیابی به بیان پایدار و کارآمد پروتئین های هدف یکی از عوامل کلیدی برای رشد موفق رده سلولی است.فناوری یکپارچه سازی سایت خاص یک روش مهم در توسعه خطوط سلولی است و اهمیت آن در جنبه های زیر منعکس می شود:
 
اول، ثبات درج ژن را بهبود می بخشد.فناوری ادغام تصادفی یک روش کلاسیک در توسعه رده سلولی است، اما محل درج آن ناپایدار است و در نتیجه مشکلات رایجی مانند نوسان و از دست دادن بیان ژن را به همراه دارد.با استفاده از فناوری ادغام سایت خاص می‌توان ژن‌های اگزوژن را با دقت در موقعیت‌های خاص روی کروموزوم سلول هدف ادغام کرد و از ثبات بیان ژن اطمینان حاصل کرد و عدم اطمینان در روند توسعه رده سلولی را تا حد زیادی کاهش داد.
 
دوم، واکنش های سمیت ژنی را کاهش می دهد.فناوری ادغام تصادفی ممکن است باعث شود ژن‌های اگزوژن در ناحیه پروموتر یا فاکتور رونویسی وارد شود که منجر به واکنش‌های سمی شود.فن آوری یکپارچه سازی سایت خاص می تواند از این مشکل جلوگیری کند، نه تنها ثبات بیان ژن را تضمین می کند، بلکه خطر واکنش های سمیت ژن را نیز کاهش می دهد.
 
سوم، کارایی بیان ژن را بهبود می بخشد.با استفاده از فناوری ادغام سایت خاص، خطوط سلولی با بیان بالا از پروتئین های هدف را می توان به سرعت با غربالگری کلون های ادغام شده در سایت هدف به دست آورد و در نتیجه کارایی بیان ژن را بهبود بخشید.بیان ژن کارآمد برای تولید بیولوژیک با کیفیت بالا، به ویژه برای بیوداروهایی که نیاز به تولید در مقیاس بزرگ دارند، حیاتی است.
 3
چهارم، هزینه های تولید را کاهش می دهد.فناوری یکپارچه سازی سایت خاص می تواند دقیقاً سطح بیان ژن هدف را تنظیم کند و در نتیجه فرآیند تولید و کیفیت محصول را بهتر کنترل کند.این امر باعث کاهش ضایعات غیر ضروری و کارهای تکراری و همچنین افزایش راندمان تولید و کاهش هزینه های تولید می شود.
 
پنجم، کیفیت محصول را بهبود می بخشد.فناوری یکپارچه سازی سایت خاص می تواند دقیقاً سطح بیان و کیفیت ژن هدف را کنترل کند و نقش کلیدی در تولید بیولوژیک با کیفیت بالا ایفا کند.به عنوان مثال، هدف قرار دادن ناپایداری و برش عناصر منفرد، کاهش سطوح ناخالصی، و اطمینان از ثبات و ثبات کیفیت محصول.همچنین گزینه های بیشتری را برای شرکت های داروسازی زیستی فراهم می کند و آنها را قادر می سازد تا نیازهای بازار و مشتریان را بهتر برآورده کنند.
 
به طور خلاصه، استفاده از فناوری یکپارچه سازی سایت خاص در توسعه رده سلولی دارای مزایای قابل توجهی از جمله بهبود پایداری درج ژن، کاهش واکنش های سمیت ژن، بهبود کارایی بیان ژن، کاهش هزینه های تولید و بهبود کیفیت محصول است.این مزایا، فناوری یکپارچه سازی سایت خاص را به یک فناوری مهم غیرقابل جایگزین در صنعت بیوداروسازی تبدیل می کند.


زمان ارسال: ژوئن-01-2023